Tüm dergilerde arayın

8 dergi · 707 sayı · 8429 makale

Son Güncellemeler

Dizinlenen Dergiler

Belleten

Belleten dergisi, "Türk ve Türkiye tarihini bütün yönleriyle ortaya koyacak" konular öncelikli olmak üzere arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanında özgün araştırma makalelerini kapsar. Yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.

belleten.gov.tr
Erdem

Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Erdem, insan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli bir uluslararası dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı çıkar.

erdem.gov.tr
Arış

Arış Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak halı, dokuma ve işleme sanatları ile ilgili özgün, bilimsel makaleler yayımlayan, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir.

aris.gov.tr
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetine ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşan, özgün bilimsel makalelere yer veren akademik bir dergidir.

atamdergi.gov.tr
Höyük

Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen arkeolojik kazılarla ilgili sonuçların yanı sıra, önemli arkeolojik keşifler ve Türkiye arkeolojisiyle ilgili özgün makaleleri arkeoloji dünyasıyla paylaştırmayı ve okuyucularına ulaştırmayı hedeflemektedir.

hoyuk.gov.tr
Belgeler

Belgeler dergisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında Kuruma verdiği çalışma programı gereğince Türk arşivlerindeki belgelerden bir tek konuyu aydınlatmak ve araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla 1964 yılından itibaren yayımlanmaktadır. Altı ayda bir sayı çıkacak şekilde planlanan dergi, düzenli olarak yayımlanması çeşitli nedenlerle mümkün olamamıştır. Son sayısı 2014 yılında yayımlanmıştır.

belgeler.gov.tr
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumunun 1953’ten beri yayımlanan bilimsel dergisidir. Yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

tdkbelleten.gov.tr
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Altı ayda bir yayımlanır.

tdkturkdunyasi.gov.tr